Arnhem,
18
december
2017

De Europese autoriteiten voor markttoezicht starten een project om de REACH verordening te handhaven. De controles focussen op de verplichting om informatie te verschaffen over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in producten. DEKRA raadt aan op systematische wijze te documenteren welke materialen er in de supply chain gebruikt worden.

De controles zijn voornamelijk van invloed op importeurs van elektrische producten, bouwproducten en inrichtingen en toebehoren. Het EU project, dat loopt tot juni 2018, geldt ook voor leveranciers en fabrikanten van dit soort producten.

De REACH verordening (1907/2006) beschrijft de voorzorgsmaatregelen en toelatingseisen rondom chemische stoffen en mengsels. Een belangrijk onderdeel is de verplichting om klanten te informeren als een product een stof bevat die op de kandidatenlijs...

Over DEKRA

Sinds 90 jaar werkt DEKRA aan veiligheid. Uit de in 1925 in Berlijn opgerichte Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V is een wereldwijd toonaangevend expertisebedrijf ontstaan. DEKRA SE, een honderd procent dochteronderneming van DEKRA e.V., stuurt de operationele bedrijfsvoering van het concern aan. In boekjaar 2015 heeft DEKRA een omzet van ongeveer 2,7 miljard gerealiseerd. Er werken bij het bedrijf ongeveer 37.400 medewerkers in meer van vijftig landen op vijf continenten. Met gekwalificeerde en onafhankelijke dienstverlening houden ze zich bezig met veiligheid in het verkeer, op de werkplek en thuis. Het portfolio varieert van voertuiginspecties en -keuringen, via schadeafhandeling, industriële en bouwinspecties, advisering over veiligheid, testen en certificering van producten en systemen tot en met opleidingen en tijdelijk werk. De ambitie tot het 100-jarige bestaan luidt: DEKRA wordt dé wereldwijde partner voor een veilige wereld.