Arnhem,
22
september
2016
|
09:31
Europe/Amsterdam

DEKRA als eerste geaccrediteerd voor inboekverificatie biobrandstoffen

DEKRA, een van de grootste test- en certificeringsbedrijven, is als eerste in Nederland geaccrediteerd voor de inboekverificatie biobrandstoffen en voor het uitgeven van de verificatieverklaring dubbeltelling biobrandstoffen. Dankzij deze accreditatie kan DEKRA als onafhankelijke partij aantonen dat duurzame biobrandstoffen correct en conform de wetgeving in het biobrandstoffenregister van de Nederlandse Emissie Autoriteit (NEA) zijn ingeboekt en dat ze voldoen aan de juiste eisen om ze te mogen dubbeltellen. Dankzij de accreditatie kan DEKRA bedrijven een complete dienstverlening bieden voor inspectie en certificering in het hele proces van productie, toepassing en verkoop van biobrandstoffen. Daarmee voldoen bedrijven niet alleen aan de wet- en regelgeving, maar kunnen ze ook processen, geproduceerde biobrandstoffen en logistieke stromen documenteren en traceren. 

Inboekverificatie
Bedrijven met een jaarverplichting voor de productie en verkoop van biobrandstoffen moeten elk jaar voldoende Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE's) op hun rekening in het Register van de NEA hebben staan. Daarom sturen ze hun informatie naar de emissieautoriteit. Die informatie moet voorzien zijn van een verificatieverklaring. Dankzij de nieuwe accreditatie kan DEKRA deze verplichte eindverificatie in het biobrandstoffenregister voor bedrijven verzorgen. Daarnaast kan DEKRA aantonen dat biobrandstoffen in aanmerking komen voor dubbeltelling. De dubbeltelling is van toepassing op biobrandstoffen die worden geproduceerd uit afval, residuen en lignocellulosemateriaal. Deze ingeboekte biobrandstoffen leveren twee keer zoveel Hernieuwbare Brandstofeenheden op. Voor organisaties met een jaarverplichting is deze dubbeltelling bijzonder belangrijk. 

DEKRA is een van de voorlopers op het gebied van duurzame biomassa. Het bedrijf biedt een compleet portfolio van diensten aan, dat de hele keten bestrijkt. DEKRA werd vorig jaar al geaccrediteerd voor Better Biomass-certificeringen (voorheen NTA 8080), die bedoeld is voor bedrijven die duurzame biomassa uit hout, mest, groente, fruit en afval produceren. DEKRA verzorgt daarnaast ook certificeringen conform internationale normen als RedCert, Roundtable Sustainable Biomass (RSB) en de International Sustainability & Carbon Certification (ISCC). Daar komt nu de accreditatie voor de inboekverificatie en verificatieverklaring dubbeltelling biobrandstoffen bij. 

Boilerplate

Over DEKRA

Al meer dan 90 jaar werkt DEKRA aan veiligheid. De in 1925 opgerichte Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V is uitgegroeid tot een wereldwijde toonaangevende expertiseorganisatie. In 2015 heeft DEKRA een omzet van 2,7 miljard geboekt. Er werken ruim 37.000 medewerkers in meer dan vijftig landen op vijf continenten. Met gekwalificeerde en onafhankelijke service draagt DEKRA bij aan veiligheid in het verkeer, op het werk en thuis. Tot de services behoren onder andere voertuiginspecties en -keuringen, schadeafhandeling, industriële en bouwinspecties, advisering over veiligheid, producttesten & -certificatie, systeemcertificatie alsook trainingen en uitzendwerk. Hiermee werkt zij aan haar ambitie: in 2025 is DEKRA dé wereldwijde partner voor een veilige wereld.

In Nederland heeft DEKRA een omzet van 105 miljoen euro en biedt hier werk aan ongeveer 900 medewerkers. Hier is DEKRA actief op het gebied van Product Testing & Certification, Business Assurance, Material Testing & Inspection en Claims & Expertise. Het hoofdkantoor - en één van de grootste testlaboratoria van Europa - staat in Arnhem.