Arnhem,
13
april
2017
|
09:41
Europe/Amsterdam

DEKRA geaccrediteerd voor certificering volgens SCIOS scope 8 & 9

Expertorganisatie blijft leidend in veiligheid elektrotechnische installatiewereld

Internationale expertorganisatie DEKRA is door de Raad voor Accreditatie (RvA) als eerste geaccrediteerd voor certificering volgens SCIOS scope 8 & 9. De accreditatie is een erkenning dat DEKRA deskundig en onafhankelijk beoordeelt of installateurs volgens de SCIOS norm werken. Een SCIOS gecertificeerd bedrijf voert inspecties veilig en kundig uit.

Een werkgever moet bij wet zorg dragen voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers in de werkomgeving. Een periodieke inspectie ondersteunt de werkgever bij het minimaliseren van de risico's. Naast hun zorgplicht moeten werkgevers en gebouweigenaren ook zorgen voor de veiligheid van elektrotechnische installaties. DEKRA toetst gebouwinspecteurs op regelmatige basis volgens SCIOS scope 8 & 9 (elektrische installatie en elektrische arbeidsmiddelen). Eric Evers, accountmanager bij DEKRA: "Een SCIOS certificaat staat voor kwaliteit en vakmanschap en toont aan dat een inspectie kundig uitgevoerd is. Steeds meer gebouweigenaren, zoals de Rijksgebouwendienst en andere eigenaren van onroerend goed, eisen een SCIOS certificaat."

SCIOS vervangt de Criteria voor Toezicht (CvT), die vanaf 1 januari 2018 niet meer geldig is. Waar de CvT alleen een kantoorcontrole kende, verplicht SCIOS het afnemen van een praktijktoets, eens in de 18 maanden. Daarnaast stelt SCIOS strengere eisen aan kwaliteit, voorbereiding, regeling en registraties van inspecties, opleidingen en klachtenafhandeling. En er is duidelijker vastgelegd over welke kennis en vaardigheden een inspecteur moet beschikken. Evers: “Wij zijn één van de grootste spelers op het gebied van de veiligheid van elektrotechnische installaties. De accreditatie voor SCIOS scope 8 & 9 past binnen onze strategie om leading te zijn en te blijven in de installatiesector en in veiligheid.”