Arnhem,
15
juli
2016
|
15:07
Europe/Amsterdam

DEKRA: importeurs en retailers moeten beter toezien op de veiligheid van opladers

DEKRA, één van de grootste test- en certificeringsbedrijven van Nederland, adviseert fabrikanten, importeurs en retailers kritischer te kijken naar de veiligheid van batterij-opladers en andere accessoires voor mobiele apparatuur. Uit een test van de NVWA bleek, dat van de 41 onderzochte opladers er twaalf gebreken vertoonden en bij twaalf opladers niet de vereiste veiligheidsdocumentatie verstrekt werd. Ook in de testlaboratoria van DEKRA blijkt regelmatig dat opladers gebreken vertonen. Sommige opladers komen door oververhitting bijvoorbeeld spontaan tot ontbranding. “Wij raden importeurs en retailers altijd aan om de testrapporten van de fabrikant op te vragen en kritisch te bestuderen. Je mag verwachten dat de fabrikant van de apparatuur een onafhankelijk en internationaal geaccrediteerd testinstituut ingeschakeld heeft, om risico’s met betrekking tot kwaliteit en veiligheid te minimaliseren”, zegt Bert Zoetbrood, CEO van DEKRA in Nederland en tevens wereldwijd verantwoordelijk voor de business unit Product Testing & Certification.

Elektrische producten die in Europa op de markt gebracht worden moeten een CE-verklaring hebben. Bedrijven moeten zelf aangeven dat een product veilig is en ze zijn niet verplicht om een onafhankelijk testinstituut in te schakelen. De fabrikant moet wel een technisch dossier bijhouden om aan te tonen dat een product in overeenstemming is met de wettelijke richtlijnen. “Veel fastmoving producten als opladers en andere elektrische accessoires voor telefoon, tablets en draagbare audio- en videoapparatuur worden in lage lonen landen buiten Europa geproduceerd. De fabrikanten testen hun producten in eigen beheer of bij een lokaal testbedrijf en geven ze op basis daarvan - soms onterecht - een CE-verklaring”, licht Bert Zoetbrood toe. “Daarom is het zo belangrijk om kritisch naar testrapporten van fabrikanten te kijken.”

Omdat importeurs en retailers aansprakelijk zijn als de fabrikant buiten Europa gevestigd is, is controle van de productveiligheid ook hun taak. De meeste importeurs en retailers zijn helaas onvoldoende op de hoogte van die aansprakelijkheid. De retailer heeft daarnaast de taak zijn klanten goed voor te lichten. De consument moet zich bij de aanschaf niet laten leiden door de laagste prijs, maar hij kan over het algemeen beter merkproducten kopen of producten van bekende fabrikanten van accessoires. Daarnaast moet hij de gebruiksaanwijzing goed doorlezen en veilig met opladers omgaan.

“Wij zijn van mening, dat de consument ervan uit moet kunnen gaan, dat producten die op de markt aangeboden worden veilig zijn”, zegt Zoetbrood. “Een CE-markering alleen is geen garantie voor de kwaliteit en de veiligheid van producten. Wij gaan zelf bij het testen van elektrische apparatuur en het verlenen van KEMA-Keur een stap verder. “Wij testen voor de typegoedkeuring niet alleen een proefmonster van het betreffende product, want dat is slechts een momentopname. Wij inspecteren ook het productieproces om te controleren of het product continu met dezelfde componenten en volgens dezelfde processen gemaakt wordt. Jaarlijks worden samples van de productie opnieuw getest, zodat niet alleen de fabrikant, maar ook zijn afnemers er zeker van kunnen zijn, dat de producten veilig zijn.”

Wereldwijd zijn er honderden testlaboratoria waar elektrische componenten en apparatuur getest worden, maar slechts een klein aantal is aangesloten bij internationale accreditatieorganisaties. Een relatief eenvoudige manier om inzicht te krijgen in de kwaliteit en de veiligheid van een product is volgens DEKRA het opvragen en kritisch bestuderen van de testrapporten. Als ze niet overhandigd worden of als ze afkomstig zijn van een niet-officieel geaccrediteerd testlaboratorium zijn twijfels over de kwaliteit en veiligheid gerechtvaardigd.

De veiligheid van elektrische accessoires als opladers zal de komende jaren naar verwachting verbeteren. Binnen drie jaar is er een nieuwe norm, de IEC/EN 62368, voor audio-, video-, IT- en communicatie-apparatuur van kracht. DEKRA is al begonnen met de voorlichting over deze nieuwe norm aan haar klanten.

Boilerplate

Over DEKRA

Sinds 90 jaar werkt DEKRA aan veiligheid. Uit de in 1925 in Berlijn opgerichte Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V is een wereldwijd toonaangevend expertisebedrijf ontstaan. DEKRA SE, een honderd procent dochteronderneming van DEKRA e.V., stuurt de operationele bedrijfsvoering van het concern aan. In boekjaar 2015 heeft DEKRA een omzet van ongeveer 2,7 miljard gerealiseerd. Er werken bij het bedrijf ongeveer 37.400 medewerkers in meer van vijftig landen op vijf continenten. Met gekwalificeerde en onafhankelijke dienstverlening houden ze zich bezig met veiligheid in het verkeer, op de werkplek en thuis. Het portfolio varieert van voertuiginspecties en -keuringen, via schadeafhandeling, industriële en bouwinspecties, advisering over veiligheid, testen en certificering van producten en systemen tot en met opleidingen en tijdelijk werk. De ambitie tot het 100-jarige bestaan luidt: DEKRA wordt dé wereldwijde partner voor een veilige wereld.