Arnhem,
19
april
2016
|
11:20
Europe/Amsterdam

Doelstelling voor vermindering aantal verkeersdoden in 2020 komt in gevaar

DEKRA presenteert verkeersveiligheidsrapport 2016

De recente cijfers over verkeersongevallen, gepubliceerd door de Europese Commissie, zijn alarmerend: voor het eerst sinds 2001 is het aantal sterfgevallen in de EU het afgelopen jaar toegenomen. Het totaal kwam uit op 26.000; dat betekent een stijging van 1,2%. Daardoor komt de doelstelling van de EU om het aantal verkeersdoden in 2020 ten opzichte van 2010 te halveren, in gevaar. “Wij moedigen alle betrokkenen aan om maatregelen te nemen”, zei Clemens Klinke, lid van de Raad van Bestuur van DEKRA SE en verantwoordelijk voor de business unit Automotive tijdens de presentatie van het DEKRA verkeersveiligheidsrapport 2016 in Berlijn. Het rapport heeft zich dit jaar vooral gericht op het personenvervoer en met name het autoverkeer, waarmee verreweg het grootste deel van de individuele mobiliteit afgehandeld wordt. Het rapport laat zien waar de meeste vooruitgang te boeken is voor een duurzame vermindering van het aantal verkeersdoden in de Europese straten, maar ook waar de uitdagingen liggen voor mensen, technologie en infrastructuur.

Al vele jaren op rij is in bijna alle EU-lidstaten het risico om in het personenverkeer te verongelukken of ernstig gewond te raken aanzienlijk verlaagd. Maar deze positieve ontwikkeling is nu tot stilstand gekomen. Zo steeg het aantal verkeersdoden in 2015 in Duitsland (+ 2,9%), Frankrijk (+ 2,4%) en Italië (+ 1,3%). Deze drie landen zijn samen goed voor iets minder dan 40 procent van alle verkeersdoden in de EU. “Als het aantal verkeersdoden in deze landen met hun relatief moderne infrastructuur stijgt, is dat alarmerend”, zei Clemens Klinke.

Automobilisten zijn in het verkeer al decennia lang de groep die het vaakst betrokken is bij ongevallen met lichamelijk letsel. Om de verkeersveiligheid duurzaam te verhogen, is het belangrijk vooral in te spelen op de groep. De belangrijkste oorzaak van ongevallen of materiële schade is nog steeds menselijk falen. De statistieken tonen opnieuw aan dat de mens zelf verantwoordelijk is voor ongeveer 90 procent van de ongevallen. Dat is de reden, waarom de auto-industrie al een aantal jaren werkt aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld rijassistentiesystemen, noodremsystemen en afstandsregeling. Zij kunnen kritieke situaties vroegtijdig herkennen, waarschuwen voor gevaar en, indien nodig, actief ingrijpen.

Daarnaast gaat nieuwe communicatietechnologie een belangrijke rol spelen. Door communicatie tussen voertuigen, maar ook door communicatie tussen voertuig en infrastructuur kan zij ook een bijdrage leveren aan de verlaging van het aantal ernstige ongevallen. Op dit moment zijn er al voertuigen die gedeeltelijk automatisch rijden. In de toekomst zal dat aantal aanzienlijk toenemen.

“Voordat deze technologie op grote schaal ingevoerd wordt, moeten eerst de wettelijke kaders aangepast worden”, benadrukte Clemens Klinke. “Dat geldt behalve voor het ‘Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer’ ook voor nationale en internationale voorschriften met betrekking tot de rechten en plichten van weggebruikers en de regels voor de registratie van motorvoertuigen.

Hoewel elektronische assistentiesystemen het verkeer veiliger maken, wordt dit positieve potentieel teniet gedaan door toenemende afleiding in het verkeer. Weggebruikers hebben hun aandacht niet bij het verkeer; bijvoorbeeld omdat zij hun smartphones gebruiken. Het gevaar hiervan moet niet onderschat worden. ‘De activiteiten voor een verhoogde verkeersveiligheid moeten de komende jaren vooral op dit thema gericht worden. Educatie staat hierbij op de eerste plaats”, zei Klinke.

Over het algemeen zijn naar Klinke’s stellige overtuiging het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van de weggebruikers, de juiste inschatting van de eigen vaardigheden en het naleven van de wet- en regelgeving essentieel voor verbetering van de verkeersveiligheid. “Daar kunnen zelfs de modernste technologie en de slimste infrastructuur niets aan veranderen.”

Gelijktijdig met de publicatie van de DEKRA Verkeersveiligheidsrapport 2016 heeft DEKRA een nieuwe portal (www.dekra-roadsafety.com) online gezet, waarop delen van het rapport met video en interactieve grafieken worden toegelicht. Ook komen andere thema’s met betrekking tot de verkeersveiligheid aan bod en de activiteiten van DEKRA op dat gebied.

De maatregelen die volgens DEKRA noodzakelijk zijn voor verbetering van de verkeersveiligheid:

 • Betere marktpenetratie van elektronische rijassistentiesystemen
 • Duidelijke voorlichting over de beschikbaarheid, de functie en de mogelijkheden van rij-assistentiesystemen en de eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder bij de inzet van dergelijke systemen
 • Een internationaal wettelijk kader voor geautomatiseerde rijsystemen
 • Doorontwikkeling van systemen voor voertuigbewaking met betrekking op nieuwe elektronische systemen en communicatietechnologie voor veiligheidssystemen
 • Uitgebreide toegang voor toezichthoudende organisaties tot voertuiginformatie van fabrikanten, die van belang zijn voor het testen van elektronische systemen
 • Betere registratie en gebruik van data over ongevallen (Event Data Recorder) voor opheldering van oorzaken van ongevallen en het onderzoek naar oorzaken van ongevallen, met name in relatie tot de geautomatiseerde rijfuncties
 • Het ontwikkelen van intelligente infrastructuur (car-to-infrastructure communicatie) en intelligente netwerken voor de uitwisseling van verkeersinformatie (mobiliteit 4.0)
 • Prioriteit van de verkeersveiligheid boven kostenaspecten bij planning en onderhoud van de infrastructuur
 • Actieve en alerte deelname van verkeersdeelnemers aan het verkeer en het vermijden van afleiding
 • Wederzijds respect van verkeersdeelnemers voor elkaar en het anticiperen op het gedrag van andere verkeersdeelnemers
 • Het verhogen van het gebruik van veiligheidsgordels in auto’s tot 100 procent, mede dankzij strengere controles
 • Consequente toepassing van de Europese gordelplicht; ook in touringcars en bussen
 • Het stimuleren van het dragen van helmen door fietsers - vooral door berijders van elektrische fietsen omdat hun snelheid hoger is
 • Het zo vroeg mogelijk beginnen met verkeerseducatie: al op de kleuter- en basisscholen
 • Gerichte bevordering van vaardigheden met betrekking tot observatie van het verkeer en risico-inschatting tijdens de rijopleiding
 • Europese standaardisatie van de controle op de rijvaardigheid
 • Het instellen van uniforme, Europese verkeersregels, voor zover dat mogelijk en zinvol is.
Boilerplate

Over DEKRA
Sinds 90 jaar werkt DEKRA aan veiligheid. Uit de in 1925 in Berlijn opgerichte Deutsche Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V is een wereldwijd toonaangevend expertisebedrijf ontstaan. DEKRA SE, een honderd procent dochteronderneming van DEKRA e.V., stuurt de operationele bedrijfsvoering van het concern aan. In boekjaar 2015 heeft DEKRA een omzet van ongeveer 2,7 miljard gerealiseerd. Er werken bij het bedrijf ongeveer 37.400 medewerkers in meer van vijftig landen op vijf continenten. Met gekwalificeerde en onafhankelijke dienstverlening houden ze zich bezig met veiligheid in het verkeer, op de werkplek en thuis. Het portfolio varieert van voertuiginspecties en -keuringen, via schadeafhandeling, industriële en bouwinspecties, advisering over veiligheid, testen en certificering van producten en systemen tot en met opleidingen en tijdelijk werk. De ambitie tot het 100-jarige bestaan luidt: DEKRA wordt dé wereldwijde partner voor een veilige wereld.