Arnhem,
27
juli
2017
|
13:00
Europe/Amsterdam

RoHS geldt nu ook voor industriële meet- en regelapparatuur

Transitieperiode voor gevaarlijke stoffen in elektrische apparatuur voorbij

De Europese RoHS II richtlijn (2011/65/EU) beschrijft de vereisten voor gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (EEE). Vanaf 22 juli 2017 gelden deze vereisten ook voor industriële meet- en regelapparatuur. Op deze datum vervielen de tijdelijke uitzonderingen.

Fabrikanten en importeurs van meet- en regelapparatuur voor industriële toepassingen moeten ervoor zorgen dat onderdelen voldoen aan de RoHS vereisten. De vereisten gaan voornamelijk in op de beperkingen op het gebruik van zware metalen, zoals lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom en brandvertragers, zoals PBB's en PBDE's.

De opgelegde beperkingen gaan altijd over homogene materialen, waardoor ze bijvoorbeeld ook voor verschillende soorten coatings gelden. Daarnaast moet een fabrikant of importeur zorgen voor een RoHS verklaring van conformiteit. Bij het opstellen van de technische documentatie kunnen ze gebruik maken van de DIN EN 50581 als basis voor het ontwikkelen van een geschikt conformiteitsproces.

Sommige producten zijn nog gevrijwaard van RoHS en vallen onder, bijvoorbeeld, product- en stofspecifieke uitzonderingen. Bij twijfel is het raadzaam contact op te nemen met een expert. DEKRA biedt al meer dan 10 jaar diensten en laboratoriumanalyses aan die bedrijven helpen RoHS te implementeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de experts van DEKRA via products.nl@dekra.com.