Arnhem,
12
juni
2017
|
13:04
Europe/Amsterdam

Strengere eisen gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht mei 2018

  • Vergroten van beschermingsniveau begint nu al
  • Grote focus op veiligheid klantgegevens
  • Opdrachtnemers moeten bewijs geven van nakomen regelgeving

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt op 25 mei 2018 van kracht. Deze vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995 en zet de standaard voor algemene regelgeving rondom gegevensbescherming in Europa. Daarnaast worden er ook hardere eisen gesteld aan hoe bedrijven klantgegevens digitaal verwerken. DEKRA raadt organisaties aan nu al te starten met het aanpassen van hun beschermingsniveau.

De nieuwe verordening (EU GDPR, EU regulation no. 2016/679) omschrijft standaard vereisten voor het verzamelen, verwerken, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens in heel Europa. Daarbij zijn nieuwe uitgangspunten gehanteerd, zoals het 'market location principle'. Daarmee wordt het ook voor o.a. Amerikaanse bedrijven verplicht om te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Daarnaast zijn er nog andere vereisten. Zo moet de bescherming van data geoptimaliseerd worden door vergaande standaardisatie. Strengere eisen gaan ook gelden voor bedrijven die in opdracht aan dataverwerking doen. In de toekomst moeten deze opdrachtnemers met een gedragscode of certificaat aantonen dat zij voldoen aan de vereisten. Doen zij dit niet, dan riskeren zij een boete die kan oplopen tot wel 20 miljoen euro.

Info Security Scan

Veel organisaties hebben geen helder beeld van de beveiliging van hun informatie en de wijze waarop medewerkers hiermee omgaan. De experts van DEKRA raden het organisaties aan daar nu mee aan de slag te gaan. Een handig hulpmiddel hierbij, ontwikkeld door DEKRA, is de Info Security Scan: http://www.infosecurityscan.nl/doe-de-scan.html

Meer informatie en contactgegevens van DEKRA's experts vindt u op:

http://www.dekra-certification.nl/nl/informatiebeveiliging